04 Oktober 2008

Iman yang luar biasa

Mat 9:22 :"Teguhkanlah hatimu, hai anak-Ku, imanmu telah menyelamatkan engkau."

Kerendahan hati adalah salah satu syarat bagi iman yang luar biasa. Sebaliknya tinggi hati adalah bentuk penghalang terbesar bagi iman; sifat yang mengandalkan diri sendiri, terlalu percaya diri, merasa diri paling benar adalah bentuk kesombongan yang menghalangi kita untuk beriman kepada Tuhan.
Di dalam Alkitab banyak contoh tentang hubungan kerendahan hati dan iman yang luar biasa, misalnya di Mat 15:21-28; walaupun diibaratkan sebagai anjing oleh Tuhan Yesus, namun oleh karena kerendahan hatinya, anaknya disembuhkan oleh imannya.
Sikap cepat tersinggung adalah tanda masih adanya kesombongan pada diri kita. Dan hal itu membuat kita tidak dapat memiliki iman yang luar biasa!

Bapa disurga lembutkanlah hatiku seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, mataku senantiasa tertuju kepadaMu, sebab pengajaranMu membuatku hidup, hidup dalam kelimpahanMu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan aku memohon kepadaMu Bapa. Amin.