13 Februari 2009

Kuasa Kebangkitan

Filp 3:10 :"Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitanNya..."


Firman Tuhan kemarin mengenai wewenang adalah kuasa yang dilimpahkan; hari ini kita mau belajar mengenai kuasa seperti apa yang dilimpahkan kepada kita, seberapa hebat kuasa yang dilimpahkan kepada kita, dan apa gunanya bagi kita.


Kekuatan dahsyat dan tenaga yang paling hebat dari TUHAN Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus adalah pada waktu membangkitkanNya dari antara orang mati. Roh jahat berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan rencana Allah; akan tetapi Dia lebih unggul melebihi segala kuasa kegelapan.

Dengan kebangkitan Kristus Yesus, maka kuasa maut telah dipatahkan, telah dihancurkan; sehingga setiap orang yang percaya bolehlah mengalami kuasa kebangkitan ini pula.
Suatu kuasa yang mampu mematahkan dan mengalahkan kuasa maut ada di dalam diri kita melalui Tuhan Yesus Kristus; sungguh anugerah yang luar biasa !


Kuasa itulah yang diberikan kepada kita ( Ef 1:19 :" Dan betapa hebat kuasaNya bagi kita yang percaya..."); itulah sebabnya Roh yang ada di dalam kita, lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini ( 1 Yoh 4:4 ).
Sekali lagi perlu ditekankan disini bahwa yang besar bukan roh kita namun Roh yang ada di dalam roh kita itulah Roh di atas segala roh; oleh karena itu Firman Tuhan meminta kepada kita agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan ( Ef 6:10,11), bukan kuat berdasarkan kekuatan diri sendiri ( roh kita sendiri ), namun kekuatan yang berasal dari Roh Tuhan.
Bagian yang wajib kita kerjakan adalah PERCAYA !


Kita tutup renungan hari ini dengan Firman Tuhan dalam Ef 2:5,6 : "Tuhan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahankita,-oleh kasih karunia kamu diselamatkan, -dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga."
Mari kita renungkan sambil menikmati kedahsyataan kuasa TUHAN Allah yang diberikan kepada kita orang-orang percaya!


Bapa disorga, di dalam diriku bekerja kuasa yang luar biasa, kuasa yang maha dahsyat yang mampu mematahkan dan mengalahkan kuasa maut. Semuanya oleh anugerahMu, oleh kasihMu yang ajaib oleh karena itu tiada kata lagi yang dapat terucap dari bibir kami kecuali Haleluya dan Amin.