26 Desember 2008

Pax Vobis

Yes 9 : 5 :"Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang : Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.

Pax Vobis berasal dari bahasa Latin yang berarti damai bersama anda, merupakan salam perdamaian yang disampaikan kepada setiap pengikut Kristus.
Kita adalah mahluk rohaniah yang bertubuh jasmaniah, jadi jika sang Raja Damai bertahta dalam hati kita, maka damai sejahteraNya yang berlimpah memenuhi kehidupan kita di dunia ini; oleh karena itu dunia boleh saja bergoncang diterpa oleh berbagai kesukarannya, namun kita umat TUHAN senantiasa bergantung padaNya.

Dengan menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai dalam diri kita, maka apapun permasalahan yang kita hadapi, ketidak pastian yang menghadang dihadapan kita, tidak akan sanggup membuat kita terpuruk, tidak akan sanggup membuat kita jatuh tergeletak dan tidak dapat bangkit kembali.
KedamaianNya akan membuat kita menjadi tenang, dan dari ketenangan itu kita akan menjadi tidak takut dan/atau kuatir; dan jika kita tenang dan dalam keadaan damai ( berdamai dengan diri sendiri maupun dengan saudara kita dan sesama kita), maka segala permasalahan pasti dapat kita hadapi dan selesaikan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan kita.
Damai sejahtera TUHAN Allah menyertai kita semua!!

Bapa disorga puji syukur kunaikan, hormat dan sembah kupanjatkan kepadaMu. Engkau layak terima semua kemuliaan dan kekuasaan, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja.
KepadaMu ku bertelut menyembah dan mempersembahkan diriku, berkuasalah Tuhan atasku. AMin.