09 Juni 2011

Kuasa ucapan berkat

1 Pet3:9 :"....dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat."

Ungkapan sehari-hari yang sering kita lakukan God bless you atau Tuhan memberkati anda mengandung kuasa yang besar.
Memberkati berarti :
 1. membuat kudus atau utuh dengan kata-kata yang diucapkan,
 2. memohon kemurahan ilahi bagi sesuatu situasi atau keadaan,
 3. mengharapkan yang baik bagi seseorang atau bagi suatu situasi,
 4. membahagiakan atau memakmurkan,
 5. menggembirakan, memuliakan atau memuji.
Jadi intinya memberkati berarti menimbulkan hal yang baik dalam suatu situasi, keadaan atau orang.
Paling sedikit ada 3 kebenaran tentang kuasa ucapan berkat, yaitu :
 1. Ucapan berkat mengubah keadaan.
  Hal ini dapat dilihat dalam kasus perebutan antara Yakub dan Esau dalam menerima ucapan berkat dari Ishak.
  Jadi kita harus selalu mengucapkan berkat buat keluarga, sanak saudara, teman, relasi, negara, keadaan kita dan bahkan ke atas musuh kita.(Rom12:14)
 2. Apabila kita memberkati, maka kita berhak menerima berkat ( 1 Pet 3:9 di atas).
  Berkatilah negara kita, berkatilah pejabat-pejabatnya, berkatilah kedaaannya, maka berkat itupun akan turun atas diri kita sesuai dengan janji Tuhan.
 3. Ucapkan berkat juga bagi TUHAN Allah kita.
  Dengan memuji-muji, memuliakan TUHAN Allah kita, maka Dia akan menyatakan diri dan kuasaNya kepada kita dengan lebih jelas.
  Pujilah dan muliakanlah karunia penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan mengalami keampunan sejati bagi dosa-dosa kita.
  Pujilah dan muliakan kuasa penyembuhan Kristus, pujilah namaNya yang ajaib dan Ia akan menyembuhkan sakit penyakit kita.
Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan bersikap negatif dan mengucapkan kata-kata kutukan, tetapi mulailah memuji Tuhan dan bersyukur kepadaNya karena segala kemurahanNya yang telah diberikan kepada kita.
Pujilah nama Tuhan senantiasa dan ucapkanlah berkat atas keadaan-keadaan yang kita alami; maka kita akan menikmati kasih setia dan rahmat Tuhan Allah yang besar, dan kuasaNya akan menjadikan kita berhasil dalam setiap perkara. Amin.

Bapa di sorga terima kasih tak terhingga untuk semua berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ku memuji namaMu yang ajaib hari ini dan selama-lamanya, biarlah namaMu yang besar dimuliakan dimana-mana. Dan aku mau memberkati keluargaku, bangsa dan negaraku, pejabat-pejabat negaraku, keadaan dan situasi dalam negaraku, keadaan-keadaanku dengan berkat-berkat damai sejahtera yang melimpah. Kemuliaan hanya bagiMu TUHAN. Haleluya! Amin.