25 Januari 2009

Hakekat iman

Yak 1:22 :" Tetapi hendaknya kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri."

Banyak orang yang berusaha dengan sekuat tenaganya untuk memperoleh iman atau berdaya upaya untuk percaya. Padahal Firman Tuhan memerintahkan kepada kita hanyalah untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah.
Hakekat iman adalah bertindak sesuai Firman Allah.
Darimana datangnya iman? Dari pendengaran melalui Firman Tuhan ( Rom 10:17); iman timbul pada waktu perenungan akan Firman Tuhan dan atas karuniaNya Firman itu memberikan terang; saat itulah iman timbul; namun jika kita berhenti hanya sampai pada tingkat itu, akan membuat iman itu mati. ( Yak 2:17 ). Baca renungan tentang Iman yang Hidup.
Raymond T. Richey seorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa mengatakan bahawa Iman ialah bertindak sesuai dengan Firman Tuhan; demikian pula Smith Wigglesworth mengatakan bahwa iman adalah perbuatan.
Sudahkah kita bertindak sesuai Firman Tuhan? Ataukah kita mau menipu diri sendiri dengan hanya mendengarkan Firman Tuhan tanpa melakukannya?

Bapa di sorga hari ini kami membuat komitmen untuk bertindak sesuai dengan FirmanMu; pada waktu Engkau berkata : jangan kuatir; maka kami akan menurutinya dengan mengucap syukur atas pemeliharaanMu atas kami; pada waktu Engkau berkata : mintalah, maka Aku akan mengabulkannya, maka kami akan memintanya dalam nama Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa atas kasihMu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.