23 Januari 2009

Nama di atas segala nama

Yoh 14:12-14 :" Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepadaKu, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam namaKu, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaKu dalam namaKu, Aku akan melakukannya."

Apa juga yang kamu minta dalam namaKu baik pada Bapa maupun kepada Tuhan Yesus maka Dia akan memenuhinya. Haleluya !
Luar biasa janji Firman Tuhan ini dalam melengkapi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mempermuliakan Allah Bapa di sorga.
Ada kuasa dalam nama Yesus !
Ada kewenangan luar biasa dalam nama Yesus !
Apapun juga yang kita minta dalam hidup kita sebagai tubuh Kristus pastilah akan dipenuhiNya; seluruh kebutuhan kita Dia akan penuhi, damai sejahtera yang menjadi dambaan setiap orang telah Dia sediakan untuk kita, kuasa dalam penginjilan, kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi tekanan kehidupan.

Yang perlu kita lakukan adalah tindakan iman dalam mempraktekan Firman Tuhan ini; mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu! ( Yoh 16:24 ).
Marilah kita hidup dalam mujizat-mujizatNya...

Bapa kami disorga terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami; sungguh kami bersyukur atas hari-hari yang kami hidupi, setiap hari itu adalah mujizat bagi kami; mujizat kasihMu yang luar biasa kepada kami, mujizat kesetiaanMu kepada kami.
Dan dengan segenap hati kami bersyukur oleh karena Engkau telah memberikan kewenangan kepada kami untuk menggunakan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus.
Dalam nama Yesus kami akan melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaanMu! Amin.