11 Juni 2009

Kemampuan dan Kekuatan Doa

Kej 32:28 :" Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang."

Kisah Yakub di atas merupakan ilustrasi sepanjang masa tentang kekuatan doa yang berwibawa dan menaklukkan. Allah datang kepadanya sebagai penantang. Dia bergulat dengan Yakub dan menggoncangnya sedemikian rupa sehingga ia merasa berada dalam dekapan maut. Yakub tidak mampu melihat Allah sebab asasnya yang keliru, perbuatannya yang teralu berani dan salah telah membutakan "mata"nya.
Dalam pergumulan itu Yakub berusaha menggapai Allah, mengenal Allah dan "menaklukkan" Allah didalamnya terdapat kuatnya kelemahan, didalamnya tedapat kuasanya kenekatan, didalamnya juga terdapat tenaga ketekunan, tingginya kerendahan hati dan kemenangannya penyerahan.
Pergumulan semalam suntuk itu menghasilkan kekuatan yang menyelamatkan Yakub; karena pada waktu itu ia berdoa dan menangis dan berteriak menuntut sampai kebencian yang membara dalm hati Esau menjadi padam dan melunak menjadi cinta ( Hasil doa Yakub baca Kej 33 ).

Nama, sifat dan nasib Yakub diubahkan oleh doa semalam suntuk itu ! Ada kemampuan dan kekuatan yang luar biasa dalam doa yang murni, doa yang keluar dari kesungguhan dan ketekunan hati ( sepenuh hati) dilandasi dengan iman terhadap janji-janji Allah.
Doa yang murni mengobati semua kesakitan, meringankan semua situasi, betapapun mengerikan, membahayakan, menakutkan atau putus asa keadaannya.
Tiada yang terlampau sukar bagi Allah, tiada usaha yang akan gagal bila Allah yang menanganinya, tiada keadaan gawat yang dapat menghalangi atau menentang Allah; tiada air mata yang tak dapat dihapus oleh doa, tiada tekanan bathin yang tak dapat diringankan dan diangkat oleh doa, tiada keputus-asaan yang tidak dapat dihilangkan oleh doa !

Berserulah kepadaKu pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan Aku ( Maz 50:15). Berserulah kepadaKu, maka Aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami.... (Yer 33:3 ).

Bapa disorga melalui firmanMu ini Engkau telah mencelikkan mata kami bahwa Engkau tidak akan menahan apapun terhadap doa dan iman; sungguh telah Engkau buktikan bahwa kemampuan dan kekuatan doa hanya dapat dibatasi oleh janji-janjiMu dan kemahakuasaanMu. Kami yakin bahwa tiada yang mustahil bagiMu, apapun persoalan yang kami mohonkan solusinya kepadaMu, pasti Engkau berikan jalan keluarnya bagi kami; apapun kondisi kami yang menurut kami kurang baik dan sedemikian menekan kami, kami mohonkan kelepasannya dari kami, maka Engkaupun tak akan menahannya, melainkan memberikan kelegaan bagi kami. Haleluyah ! Sungguh terpujilah namaMu Yehovah Elohim ! Amin.