26 Juni 2009

Yesus Sang Pembaptis

Yoh 7:37,38 :"...barangsiapa haus, baiklah ia datang kepadaKu! Barangsiapa percaya kepadaKu, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup."

Tuhan ingin kita sampai pada suatu pengalaman dimana kita dibaptiskan/ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Ia merencanakan agar kita menghadapi musuh di dalam kepenuhan Roh Kudus seperti Yesus.
Agar tetap penuh dan mempunyai aliran yang tidak berkeputusan dari Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus senantiasa datang kepada sumber aliran pemberi hidup!
Yesus adalah sang pembaptis! Yesus adalah sumber aliran pemberi kehidupan dari Roh Kudus.
Ia akan memenuhi dan memuaskan kekosongan dan kehampaan dalam kehidupan kita !
Sama seperti dialam jasmani apabila seseorang kehilangan cadangan air dalam tubuhnya sebanyak lebih kurang 13%, maka ia akan mengalami penurunan fungsi organ tubuhnya dan ia akan mati...kekeringan.... Demikian pula dalam alam rohani, tanpa aliran yang terus menerus dari Roh pemberi kehidupan, kita akan menjadi kering secara rohani dan mati.

Kita harus senantiasa datang dan minum sampai kita ditenggelamkan , dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus, yaitu dengan datang kepada Kristus untuk menerima aliran Roh yang baru.
Sementara kita datang dan minum, "api" Roh Kudus akan terus membakar dan menhanguskan keinginan-keinginan daging dalam hidup kita.
Sementara kita tetap datang dan minum, kuasa mujizat Allah (dunamis) akan mengalirdari dalam kehidupan kita.
Sementara kita datang dan minum, kita akan diubah ke dalam rupa dan gambar Kristus.
Sementara kita tetap datang dan minum, kita akan sennatiasa dipenuhi, penuh sampai meluap-luap dengan Roh Kudus.
Sementara kita datang dan minum kita akan menghadapi musuh seperti Yesus menghadapinya, yaitu di dalam kepenuhan Roh Kudus.

Alasan mengapa banyak orang-orang percaya yang dikalahkan oleh masalah-masalah keuangan, keluarga, pekerjaan adalah karena mereka mencoba menghadapinya dengan kekuatan mereka sendiri.
Jangan mencoba menghancurkan kubu-kubu pertanahan setan dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, jangan berusaha menghancurkan belenggu-belenggu dengan kekuatan sendiri. Kita bakal hancur jika melakukannya ! Percayalah !
Pengurapan Roh Kuduslah yang membuat kita berkemenangan menghadapi situasi sehari-hari; inilah waktunya kita menyendiri bersama Allah untuk berdoa dan berpuasa serta menaklukkan diri dihadapanNya ntuk menerima kepenuhan Roh Kudus.
Dan kemenangan ada ditangan kita ! Haleluyah !

Bapa disorga, terima kasih untuk pengetahuan tentang kebenaran yang hakiki ini, yaitu Engkau telah merencanakan kemenangan untuk kami dalam menghadapi segala situasi dalam kehidupan kami; oleh karena itu kami mau tetap datang kepada Sang Pembaptis, kami mau minum hingga aliran-aliran kehidupan meluap dari dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Haleluyah ! Amin.