22 Januari 2011

The Power from God

Fil 4:13 :"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku."

Musuh yang paling jahat adalah kehendak daging kita sendiri. Sebab kehendak daging dan jalan pikiran alamiah kita sebagai manusia biasa selalu membatasi kita untuk menjalankan segala kemampuan yang ada pada diri kita.
Sering kita menoleh kepada keadaan sekeliling kita, kita melihat pada pengaruh yang ada di sekeliling kita, kepada masalah-masalah, kepada kekuatiran, kepada badai dan angin puting beliung kehidupan, lalu kita berkata : "Aku tidak sanggup".
Bahasa iblis serupa dengan bahasa kehendak daging, bahasa panca indera, bahasa yang bersumber pada rasa cemas, kuatir, resah; yang membuat kita mengaku bahwa aku tidak sanggup, aku tidak mampu, aku tidak mempunyai daya kekuatan, aku tidak punya kesempatan, kemampuanku terbatas....

Berbeda dengan bahasa iman yang berkata :"Aku sanggup melakukan segala sesuatunya melalui Kristus yang memberikan kuasa dan kekuatan kepadaku."
Tiada satu perkarapun yang dapat mengalahkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, asal kita tidak menyerah, asal kita menaruh seluruh harap kita kepadaNya, asal kita percaya kepadaNya.
Mari kita perlakukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memang layak dipercaya, yang sanggup memberikan kelepasan, jalan keluar dan damai sejahtera kepada kita.

Bapa di sorga aku mau menghormatiMu sebagaimana Engkau adanya, memosisikanMu dalam tahta hatiku; sehingga Engkau dapat merealisasikan segala kehendakMu dan rencanaMu yang mendatangkan keselamatan dan damai sejahtera buatku.
KekuatanMu meluputkan aku dari setiap masalah dalam hidupku; kekuatanMu meneguhkan dan menguatkan diriku menghadapi hidup yang kuhidupi ini. Terima kasih Roh Kudus, bimbingan dan petunjukMu senantiasa menyegarkanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur dan berdoa. Amin.