02 Februari 2011

Janji Perlindungan Allah

Maz 91 :1,2 :"Orang yang duduk dalam lindungan Yang Mahatinggi dan bermalam dalam naungan Yang Mahakuasa akan berkata kepada TUHAN :"Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai."

Puji Tuhan! Dia benar-benar telah memperlengkapi kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan janji perlindungan dariNya atas kita.
Dia berjanji akan melepaskan kita dari perangkap, penyakit, panah-panah si jahat ( senjata setan untuk menjatuhkan dan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan) dan kedahsyatan malam ( jalan/ masa depan yang gelap yang tidak menentu).
Oleh karena itu Firman Tuhan dalam Maz 91 ini kita jadikan pegangan dalam mengarungi hidup kita.
Peng"aku"an (jadikan menjadi milikmu, menjadi bagian hidupmu) terhadap janji Perlindungan Allah sebagaimana tertulis dalam Maz 91 :

Sebab TUHAN ialah tempat perlindunganku,
Yang Mahatinggi telah kubuat tempat perlindunganku,
malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku;
sebab malaikat-malaikatNya akan diperintahkanNya kepadaku untuk menjagaku disegala jalanku.
Mereka akan menatangku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga.

Sungguh hatiku melekat padaMu, maka Engkau akan meluputkanku,
Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenalMu.
Bila aku berseru kepadaMu, Engkau akan menjawab, Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, Engkau akan meluputkanku dan memuliakankanku.
Dengan panjang umur Engkau akan mengenyangkanku dan Engkau akan memperlihatkan keselamatan daripadaMu.