11 April 2011

Penolong yang luar biasa

Yoh 14:16 Amplified :"Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penghibur yang lain (Penasehat, Penolong, Perantara, Penyokong, Penguat dan Siap sedia), agar Ia tinggal bersama engkau untuk selamanya."

Sungguh menyedihkan jika kita beranggapan dengan berdiamnya Roh Kudus di dalam diri kita lalu Dia akan mengambil alih seluruh aktivitas kita, dan Tuhan yang akan melakukan bagi kita semuanya, tanpa andil kita. Tuhan tidak akan berbuat demikian , seperti yang kuasa-kuasa lain lakukan, mereka menguasai, menyetir dan memaksa manusia untuk melakukan segala sesuatu yang bahkan tidak dikehendaki oleh manusia itu sendiri.
Roh Kudus tidak pernah menggunakan kekerasan dan paksaan, namun Ia memimpin, membimbing, membisikan dan mendorong kita ke arah kebaikan. Dia hanya memberikan dorongan yang lembut.
Dia diutus untuk menjadi penolong bagi kita, bukan untuk melakukan segala sesuatunya untuk kita.
Roh Kudus di dalam diri kita akan berfungsi sesuai perananNya sebagai penasehat, penolong, perantara, penyokong, penguat yang senantiasa siap sedia bagi kita apabila kita menempatkan Dia sesuai pada perananNya.
Mari kita tempatkan Dia untuk bekerja di dalam diri kita, membantu kita dalam mencapai tujuan hidup kita, dalam mencapai sasaran besar yang telah kita rencanakan.
Ambil peran anda dan Tuhan melalui Roh Kudus akan senantiasa menyokong, menguatkan kita.

Pernyataan pengakuan :
Dia yang terbesar berada didalam diri saya. Saya mengandalkan Dia. Dia akan tinggal dengan megah di dalam diriku. Dia akan mendorong saya maju. Dia siap sedia untuk menolong, menyokong, menguatkan dan menghibur saya. Dia akan membuat hidupku penuh dengan kemuliaan dan kelimpahan.